Formularz kontaktowy

Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Wprowadzono niepoprawny numer telefonu
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wyrażono zgody

Zgoda

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych są:
  1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000059492, o kapitale zakładowym w wysokości 5 900 000 000 zł, opłaconym w całości, NIP: 525-000-80-28;
  2. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000374001, o kapitale zakładowym w wysokości 10 454 206 550,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 525-249-64-11;
  3. PGNiG Termika SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 15, 03-216 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
   XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000025667, o kapitale zakładowym w wysokości 670 324 950,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 525 000 06 30;
  4. PGNiG Technologie SA z siedzibą w Krośnie, przy ul. Naftowej 8, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000422566, o kapitale zakładowym w wysokości 182 127 240,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-23-51-360;
  5. GEOFIZYKA Kraków SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000425452, o kapitale zakładowym w wysokości 64 400 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 675-11-84-920;
  6. Exalo Drilling SA z siedzibą w Pile, przy Pl. Staszica 9, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428139, o kapitale zakładowym w wysokości 981 500 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-268-12-58;
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia i obsługi Portalu oraz korzystania z funkcji Portalu,
 3. Moje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych, z którymi wiążą go umowy w ramach współpracy przy Portalu tj.: Atos Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000013369, o kapitale zakładowym w wysokości 17 350 166,90 zł, opłaconym w całości, NIP: 729-242-13-72;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości prawidłowego wypełnienia formularza kontaktowego i możliwości jego przesłania.
 5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Trwa wyszukiwanie oferty...